Služby

Services

ISA – Internet Sales Application

Od mája 2021 majú zákazníci Skupiny MOL možnosť realizovať objednávanie polymérov prostredníctvom nášho Partnerského portálu a ISA (Internet Sales Application), použitím webovej aj mobilnej aplikácie.

Predstavte si svet, v ktorom si môžete objednať Vašu dodávku polymérov kdekoľvek sa práve nachádzate. Teraz si predstavte, že máte možnosť okamžite sa dozvedieť, či bola Vaša dodávka odoslaná alebo faktúra vystavená. Znie to skvele, však? Naším cieľom je vyjsť v ústrety Vašim potrebám pre digitalizáciu Vášho biznisu.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo podporu, kontaktujte miestneho obchodného zástupcu. Kontaktujte nás

Technická podpora

Dobré dodávateľsko zákaznícke vzťahy závisia od mnohých faktorov, jedným kľúčovým z nich je kvalita polymérov.V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Dôležitou súčasťou nášho balíka poskytovaných služieb je tím polymérnych inžinierov známy ako Technický servis, ktorí nepochybne zohrávajú dôležitú úlohu pri uspokojovaní potrieb našich zákazníkov.

Špecialisti oddelenia Technického servisu pôsobia na dvoch miestach – v Bratislave a Tiszaújvárosi, kde sa nachádzajú v blízksoti výrobných závodov polymérov a odborníkov z oblasti výroby polymérov. Naši odborníci v oblasti PP a PE pôsobia aj "v teréne" a sú v priamom kontakte so spracovateľmi polymérnov v celej Európe. Zaoberajú sa technickými otázkami a problémami spojenými s kvalitou polymérmi, podieľajú sa na priemyselnom testovaní, spracovaní a poskytujú riešenia našim klientom. Monitorujú technické požiadavky našich zákazníkov, prispievajú k rozvoju a inovácii nášho produktového portfólia v súlade s trhovými trendmi a stratégiou spoločnosti.

Práca a činnosti „terénnych“ inžinierov by nebola plynulá bez administratívnej a laboratórnej podpory ich kancelárskych kolegov. Ďalšou kľúčovou aktivitou Technického servisu je príprava technickej dokumentácie, poskytovanie technickej podpory na veľtrhoch a výstavách v plastikárskom priemysle, príprava článkov a prezentácií týkajúcich sa produktového portfólia, školenie predajcov atď.

Poskytunutie inovatívnych riešení pre Vašu spoločnosť dopytujte priamo od našich dynamických a mladistvých odborníkov, ktorí sú otvorení, flexibilní a motivovaní na neustály rozvoj:

 • SLOVNAFT, a.s.
  Vlčie hrdlo 1
  824 12 Bratislava
  Slovensko
  Telefón:
  + 421 2 5859 7250 
  + 421 2 5859 7257 
  E-mail: polymerservice@slovnaft.sk 

Logistika


ŠPEDÍCIA

Logistika MOL-u zabezpečuje prepravu polymérových a monomérnych produktov z Tiszaújvárosu a Bratislavy do rôznych destinácií nasledovne:

 • Cestná preprava: preprava FTL (celokamiónový prepravný servis) s nákladnými vozidlami s plachtovými návesmi; Preprava LTL (preprava, ktorá nevyužije celý nákladný priestor vozidla, ale pre vyššiu efektivitu prepravy je voľný úložný priestor doložený ďalším tovarom); Hromadná cestná preprava silami
 • Kombinovaná intermodálna prerava: námorný kontajner (FTL celokamiónová preprava v kontajneroch 20 'a 40'), preprava v silách (30 '), preprava v železničných vagónoch
 • Doprava železničných cisterien
 • LTL Námorná a letecká preprava

Pred začatím cesty si prosím pozorne prečítajte doluuvedené informácie, pre bezproblémové skompletizovanie nakládky:


SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA

Granulát je balený v PE-LD vreciach po 25 kilogramoch a dopravovaný na paletách fixovaných zmraštivou alebo strečovou fóliou s celkovou hmotnosťou 1375 kg. Medzi vrecia sa aplikuje adhezívum, aby sa zabránilo ich vzájomnému pošmyknutiu. Venujte tejto skutočnosti pozornosť pri snímaní vriec z paliet. Odporúčaný spôsob je zdvihnutie vreca bez otáčania. K dispozícii sú aj tepelne ošetrené drevené palety. Je možná preprava v autocisternách alebo vo vlakových cisternách. Pre získanie detailnejších informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov. Keďže polyetylén je horľavý materiál, pri skladovaní sa musia dodržiavať všetky predpisy platné pre skladovanie horľavých materiálov.

Ak je polymér skladovaný v podmienkach vysokej vlhkosti a meniacej sa teploty, môže dôjsť ku kondenzácii atmosférickej vlhkosti vo vnútri obalu. Ak k tomu dôjde, odporúča sa vysušenie granulátu pred jeho použitím. Počas skladovania by nemal byť polyetylén vystavený vplyvu UV žiarenia a teplotám nad 40 °C. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným skladovaním.

Inštrukcie týkajúce sa reklamácií na poškodený tovar

Inštrukcie k mokrému granulatu – dodávky v silo-cisternách