Alifatické uhľovodíky

Alifatické uhľovodíky

Alifatické uhľovodíky predstavujú segment nearomatických rozpúšťadiel v portfóliu Skupiny MOL. Skupina MOL ponúka tri typy alifatických rozpúšťadiel s rôznymi teplotami varu: Dunasol, n-hexán a lakový benzín. Alifatické uhľovodíky môžu byť použité niekoľkými spôsobmi, od čistenia olejom znečistených povrchov, až po extrakciu rôznych rastlinných olejov.

 

ALIFATICKÉ UHĽOVODÍKY SKUPINY MOL:

Dunasol

Dunasol je rozpúšťadlo s nízkym obsahom aromátov a síry. Skupina MOL ponúka tri typy rozpúšťadiel Dunasol s rastúcimi teplotami varu od 80°C do 220°C, čo umožňuje pokrytie rôznych priemyselných potrieb. V portfóliu skupiny MOL existujú tri typy výrobkov Dunasol s rôznymi bodmi varu: Dunasol 80/110, 150/200 a 180/220. Dunasol sa používa na výrobu lakov, farieb a voskových náterov, ako aj na čistenie olejom znečistených povrchov.

Dunasol je k dispozícií z rafinérie v Százhalombatte v Maďarsku a doručenie je možné pomocou autocisterien a železničných cisterien.

N-HEXÁN

N-hexán je C6 frakcia obsahujúca minimálne 55% n-hexánu, v zmesi s izo- a cykloparafínmi. Používa sa predovšetkým ako pomocné rozpúšťadlo v technológii výroby, ako je napr. polymerizácia olefínov katalyzovaných koordinačnými komplexnými zlúčeninami, ďalej ako farmaceutické rozpúšťadlo, pri extrakcii rôznych rastlinných olejov alebo v rôznych lepiacich zmesiach.
N-hexán je k dispozícií z rafinérie v Százhalombatte v Maďarsku a doručenie je možné pomocou autocisterien a železničných cisterien.

Lakový benzín

Lakový benzín 150/200 je nekorozívne rozpúšťadlo s miernym uhľovodíkovým zápachom a úzkym rozpätím teploty varu 150 – 200°C. Obsahuje parafíny, naftény a aromáty. Tento alifatický výrobok je široko používaný ako náter alebo čistiaci prostriedok v priemysle výroby farieb, atramentov, pri chemickom čistení a v gumárenskom priemysle.

Skupina MOL sa neustále usiluje o zlepšenie kvality lakového benzínu s cieľom dosiahnuť nižší obsah síry, užšie rozpätie teploty varu a prispôsobiť sa konkrétnym účelom ďalšej použiteľnosti.
Lakový benzín je k dispozícií v rafinérií Százhalombatta v Maďarsku a doručenie je možné pomocou autocisterien.

 

Prečo si vybrať alifatické rozpúšťadlá od skupiny MOL?

Skupina MOL uplatňuje vysoké bezpečnostné štandardy počas výrobného procesu, ako aj počas prepravy a poskytuje produkty ktoré sú nákladovo efektívne a šetrné k životnému prostrediu.