Aromáty

Aromáty

Aromatické produkty vrátane benzénu, toluénu, ortoxylénu a xylénu majú podobné vlastnosti. Sú bezfarebné, veľmi horľavé a toxické kvapaliny, každý s charakteristickým zápachom. Aromatické výrobky sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach hlavne ako rozpúšťadlá alebo suroviny pri výrobe mnohých výrobkov, ktoré sú v skutočnosti široko používané v každodennom živote. Aromatické produkty skupiny MOL sa môžu používať ako chemická surovina, medziprodukt alebo prísady. Použiteľnosť aromatických látok je široká od výroby polymérov, ako odmasťovacie činidlá až po rozpúšťadlá do farieb.

 

Aromatické produkty skupiny MOL:

Benzén

Benzén je dôležitá organická chemická zlúčenina, ktorá je prirodzenou zložkou ropy a je jednou zo základných petrochemických látok. Je to bezfarebná a veľmi horľavá tekutina so sladkou vôňou. Benzén je základnou chemickou surovinou pri výrobe rôznych medziproduktov, napr. plastov, syntetických vlákien, detergentov a rozpúšťadiel. Benzén je k dispozícií z dvoch rafinérií - Százhalombatta, Maďarsko a Bratislava, Slovenská republika. Dodávka je možná prostredníctvom autocisterien (do 24 ton/ cisternu) a železničných cisterien (do 55 t/ cisternu).

Toluén

Toluén je bezfarebná vo vode nerozpustná kvapalina s vôňou spojenou s riedidlami farieb. Toluén sa používa ako priemyselná surovina. Používa sa pri výrobe toluéndiizokyanátu (TDI) použitého ako surovina na výrobu polyuretánových pien. Toluén slúži tiež ako zložka do autobenzínu na zvýšenie oktánového čísla, ako aj rozpúšťadlo do farieb, do riedidiel farieb, do silikónových tesniacich materiálov, lepidiel a mnoho ďalších výrobkov. Toluén je k dispozícií z dvoch rafinérií - Százhalombatta, Maďarsko a Bratislava, Slovenská republika.
Dodávka je možná prostredníctvom autocisterien (do 24 ton/ cisternu) a železničných cisterien (do 55 t/ cisternu).

Xylén

Xylén je dôležitá petrochemická látka vznikajúca pri katalytickom reformovaní benzínu. Xylény sa vyrábajú hlavne ako súčasť aromatických látok BTX (benzén, toluén a xylény) extrahovaných z produktu katalytického reformovania známeho ako "reformát". Zmes je mierne mastná, bezfarebná kvapalina, ktorá sa bežne vyskytuje ako rozpúšťadlo. Pre dosiahnutie dlhšej doby sušenia náterov sa toluén ako rozpúšťadlo často nahrádza xylénmi. Xylén pôsobí ako odmasťovacie činidlo a používa sa v gumárenskom a kožiarskom priemysle, pri výrobe pesticídov, lepidiel, ako medziprodukt pri výrobe určitých polymérov, a v histologických laboratóriách.
Xylén je k dispozícií z dvoch rafinérií - Százhalombatta, Maďarsko a Bratislava, Slovenská republika.

Ortoxylén

Ortoxylén je druhý najväčší komerčný izomér xylénu vyrábaný v čistej forme.

Ortoxylén je kľúčovou zložkou pri výrobe anhydridu kyseliny ftalovej (PAN). Z ftalanhydridu sa vyrábajú zmäkčovadlá, používané do PVC. Používajú sa tiež na výrobu alkydových živíc a v náterových farbách ako rozpúšťadlo.

Ortoxylén je k dispozícií v dvoch rafinériach - Százhalombatta, Maďarsko a Bratislava, Slovenská republika. Dodávka je možná prostredníctvom autocisterien (do 24 ton/ cisternu) a železničných cisterien (do 55 t/ cisternu).

 

Prečo si vybrať aromáty skupiny MOL?

Skupina MOL vyrába aromatické uhľovodíky v dvoch rafinériach, v Százhalombatte v Maďarsku a v rafinérii v Bratislave, čo je pre odberateľov výhodné z pohľadu dodania. Používame vysoké bezpečnostné štandardy počas výrobného procesu, ako aj počas prepravy a poskytujeme nákladovo efektívne a ekologické výrobky. U aromátov xylén a toluén poskytuje skupina MOL v dvoch rafinériách kvalitu čistoty minimálne 99,7%.