Síra

Síra

Síra je žltá tekutina bez zápachu. Vyrába sa prostredníctvom odsírovania pri rafinácii ropy a pri spracovaní zemného plynu. Naša síra je vysoko kvalitná bledožltá kvapalina. Síra je základnou surovinou na výrobu kyseliny sírovej, ktorá sa používa na výrobu síranových a fosfátových hnojív. Síra sa tiež používa v mnohých chemických procesoch, vo farmaceutickom priemysle, ako aj pri výrobe fungicídov a pesticídov.

Síru si môžete kúpiť z troch spoločností MOL Group: MOL (Hungary), INA (Croatia), Slovnaft (Slovakia).

 

Prečo si vybrať síru zo skupiny MOL?

Aplikujeme vysoké bezpečnostné štandardy počas výrobného procesu, ako aj počas prepravy, a poskytujeme produkt, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Naša síra má vysokú úroveň kvality – čistota v rozpätí od 99,5% do 99,9%. Dokážeme pokryť dodávky v okruhu 500 km od miesta nakladania, vďaka geografickej polohe našich rafinéri - Százhalombatta (Maďarsko), Bratislava (Slovensko) a Rijeka/Sisak (Chorvátsko). Hlavným cieľom skupiny MOL je poskytovať zákazníkom prvotriedny servis. V prípade akéhokoľvek záujmu obráťte sa na našu koordinátorku: Paulína Hrdá
(paulina.hrda@slovnaft.sk).