Polyol

POLYMOL je registrovaná ochranná známka pre polyetherpolyoly vyrábané spoločnosťou MOL Petrochemicals Ltd. v Tiszaújvárosi. Triedy POLYMOL sa všeobecne vyrábajú s katalyzátorom KOH za použitia vlastného propylénoxidu ako monoméra z nášho najmodernejšieho HPPO závodu. V súlade s všeobecnou priemyselnou praxou sa ako štartovacia molekula používa propylénglykol, glycerol, sacharóza a sorbitol.

Výrobky POLYMOL sa môžu uplatniť v rôznych trhových segmentoch:

Všetky naše výrobky sú vyrábané s balíkom antioxidantov bez BHT a majú registráciu REACH.

Pre ďalšie informácie si pozrite technický a bezpečnostný list alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie alebo technickú službu.