Nízkohustotný polyetylén

Low-density Polyethylene

TIPOLEN je registrovaná obchodná značka pre Nízkohustotný polyetylén (LDPE) vyrábaný spoločnosťou MOL Petrolkémia Zrt. v meste Tiszaújváros, a produkty vyrábané spoločnosťou SLOVNAFT a.s. na Slovensku sa predávajú pod značkou BRALEN+.

TIPOLEN je vyrábaný vysokotlakovou polymerizáciou etylénu v BASF rúrkovom reaktore. Hustotný rozsah je 920 - 923 kg/m3.

BRALEN+ je vyrábaný vysokotlakovou polymerizáciou etylénu v rúrkovom reaktore novej výrobnej jednotky LDPE 4 v rozsahu hustôt 920-933 kg/m3.

Výborné fyzikálne a mechanické vlastnosti umožňujú široké použitie týchto polymérov. BRALEN+ a TIPOLEN sú dostupné v širokej palete typov pre všetky nasledovné technológie spracovania:

  • výroba fólii
  • vstrekovanie
  • extrúzia
  • vytlačovanie rúr a hadíc
  • vyfukovanie dutých predmetov

Väčšina typov polyetylénu TIPOLEN a BRALEN+ vyhovuje podmienkam pre styk s požívatinami a sú v zhode s predpismi krajín Európskej únie (EÚ). Nakoľko niektoré európske krajiny uplatňujú reštriktívne opatrenia pre povolené migračné limity prísad v obalových materiáloch určených pre styk s požívatinami, odporúča sa zákazníkom kontaktovať zástupcov MOL Petrolkémia Zrt. alebo SLOVNAFT, a.s. pre získanie špeciálnych informácií.

Hlavné vlastnosti a aplikácie typov TIPOLEN a BRALEN+ nájdete v dolu uvedených Technicko - informačných listoch (TDS), údaje o bezpečnosti produktov sú publikované iba v anglickom jazyku a to vo Vyhláseniach o zhode (DDS). Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) si viete stiahnuť tu.