Anhydrid kyseliny maleínovej

Anhydrid kyseliny maleínovej

Anhydrid kyseliny maleínovej (MAN, 2,5-furan-dión) je anhydrid najjednoduchšej nenasýtenej kyseliny s dvomi karboxylovými skupinami. Je to biela, kryštalická látka s aromatickým zápachom, vysoko hygroskopická, ktorá je rozpustná vo vode za vzniku kyseliny maleínovej. Pri zahrievaní sublimuje. Je vhodná pre výrobcov polyesterových a polyalkidových živíc, výrobcov lakov, zmäkčovadiel, kopolymérov a mazív.

 

Ako si môžete objednať ANHYDRID KYSELINY MALEÍNOVEJ a aké sú možnosti dodania?

Skupina MOL vyrába anhydrid kyseliny maleínovej v rafinérii v Maďarsku (Százhalombatta). Tento produkt ponúkame v dvoch formách: roztavená alebo tuhá vo forme pastiliek. Roztavenú formu dodávame v autocisternách (izolovaných a vyhrievaných). Minimálny objem predaja je teda 1 autocisterna (približne 19 až 24 ton netto). Pastilky možno prepravovať buď železničnou alebo autocisternou. Minimálny objem predaja je 1 tona, čo sa rovná 1 palete. Palety sú balené v polyetylénových vreciach s hmotnosťou 25 kg na paletách, hmotnosť jednej palety je 1000 kg.

 

Prečo zvoliť maleínanhydrid od skupiny MOL?

Používame vysoké bezpečnostné štandardy počas výrobného procesu, ako aj počas prepravy a poskytujeme nákladovo efektívny a ekologický produkt.