Vývoj nových primárnch automobilových plastov, kompaundov a výrobkov na báze recyklovaných plastov


Názov podporenej spoločnosti: Akciová spoločnosť MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság)

Predmet, cieľ vývojových aktivít: Zníženie obsahu organických prchavých látok a zlepšenie pachových vlastností primárnych plastov, kompoundov a výrobkov s obsahom recyklovaných plastov používaných v automobilovom priemysle

Výška kontrahovaného grantu: 91 138 669 forint

Identifikačné číslo: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00230Vývoj nových primárnch automobilových plastov, kompaundov a výrobkov na báze recyklovaných plastov

Po kvalitných recyklovaných plastoch je dopyt zo širokého spektra odvetví, vrátane automobilového priemyslu.

Cieľom MOL-u je vyhovieť požiadavkám trhu, a to vývojom nových receptúr s vhodnými pachovými vlastnosťami pre výrobu primárnych plastov, kompaundov a výrobkov z recyklovaných plastov, používaných predovšetkým v automobilovom priemysle.

Metódy, ktoré používame na dosiahnutie tohto cieľa zahŕňajú modifikáciu technológií výroby nových plastov a procesných parametrov, dolaďovanie zloženia použitých komponentov (napr. aditívny systém) a hodnotenie vplyvu postprodukčných technológií na zníženie prchavých látok (napr. odplyňovanie).

Znižovanie obsahu prchavých látok v plastových výrobkoch a vývoj nových výrobkov si vyžaduje kombináciu a komplexnú znalosť vyššie uvedených riešení.

Projekt výskumu a vývoja dobre zapadá do strategických cieľov Skupiny MOL, pretože jedným z jeho cieľov je znižovanie emisií a zlepšenie pachových vlastností výrobkov z recyklovaných plastov, čo prispieva aj k rozvoju obehového hospodárstva.

Ak bude vývoj nových produktov úspešný, MOL môže získať významnú trhovú výhodu na európskej úrovni a môže úspešne konkurovať produktom popredných výrobcov v sektore.