TIPELIN 3100J – VYLEPŠENÝ NA RECYKLÁCIU, NAVRHNUTÝ PRE STROJE S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU

TIPELIN 3100J je vylepšený typ HDPE na vstrekovanie / lisovanie pôvodne navrhnutý na vrchnáky a uzávery sýtených nealkoholických nápojov, a tiež vhodný na výrobu vodovodných potrubí.

HLAVNÉ BENEFITY PRE ZÁKAZNÍKOV:

 • Vyššia rýchlosť spracovania a úspora energie vďaka lepšej tekutosti v kombinácii s vyváženým ESCR
 • Vysoká hodnota OIT pre dlhodobú tepelnú stabilitu a recyklovateľnosť
 • Vynikajúce organoleptické vlastnosti
 • Vylepšená hydrolytická stabilita
 • Vhodné aj na výrobu zosieťovaných vysokotlakových vodovodných potrubí
 • Taktiež vytvára hladký povrch pre vrchnáky a uzávery, ako aj pre rúry
 • Úzky rozsah MFR (HIT) pre lepšiu kontrolu procesu

HLAVNÉ OBLASTI APLIKÁCIE:

 • Vrchnáky a uzávery sýtených nealkoholických nápojov a minerálnych vôd
 • Uzávery na skladovanie štiav a džúsov
 • Inžinierske a technické diely
 • Vodovodné rúry a potrubia

©2021 Skupina MOL. Tento dokument nie je dovolené kopírovať na webovú stránku. Skupina MOL nezaručuje typické (alebo iné) hodnoty. Analýzu je možné vykonať na reprezentatívnych vzorkách a nie na aktuálne dodanom výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú len na pomenovaný výrobok alebo materiály, ak nie sú kombinované s iným výrobkom alebo materiálmi. Informácie uvádzame na základe údajov, ktoré sme k dátumu zostavenia pokladali za spoľahlivé, avšak nepredstavujeme, poskytujeme záruku ani iným spôsobom nezaručujeme výslovne alebo implicitne alebo nepriamo predajnosť, vhodnosť pre určitý účel, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo opísaných výrobkov, materiálov alebo procesov. Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa všetkých materiálov alebo výrobkov alebo postupov vo svojej oblasti záujmu. Výslovne sa vzdávame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo alebo nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s kýmkoľvek používajúcim alebo spoliehajúcim sa na ktorékoľvek informácie uvedené v tomto dokumente. Toto nie je schválenie akéhokoľvek výrobku alebo postupu a výslovne popierame akékoľvek opačné tvrdenie.

Fact sheet na stiahnutie