TATREN IM 12 59 - Prináša vyššiu efektivitu výroby

TATREN IM 12 59 je rázuvzdorný kopolymér vyrábaný s neftalátovým katalytickým systémom. Nová verzia tohoto typu vykazuje vyššiu teplotu kryštalizácie, ktorá prináša vyššiu efektivitu výroby pri vstrekovaní umožňujúc skrátiť vstrekovací cyklus a znížiť výrobné náklady.

KĽÚČOVÉ VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKOV:

  • Kratšia doba cyklu v dôsledku zvýšenej teploty kryštalizácie (Tc)
  • o 20% viac vstrekovaných kusov za hodinu v porovnaní so starou verziou IM 12 59 *
  • Vynikajúce organoleptické vlastnosti spĺňajúce najvyššie požiadavky trhu
  • Vyrába sa s neftalátovým katalytickým systémom

HLAVNÉ APLIKÁCIE:

  • Pevné potravinové a nepotravinové obaly
  • Skladovacie a prepravné nádoby
  • Technické predmety
  • Prepravky, kufre, vedrá
  • Výrobky pre domácnosť

 

 

©2018 Skupina MOL. Tento dokument nie je dovolené kopírovať na webovú stránku. Skupina MOL nezaručuje typické (alebo iné) hodnoty. Analýzu je možné vykonať na reprezentatívnych vzorkách a nie na aktuálne dodanom výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú len na pomenovaný výrobok alebo materiály, ak nie sú kombinované s iným výrobkom alebo materiálmi. Informácie uvádzame na základe údajov, ktoré sme k dátumu zostavenia pokladali za spoľahlivé, avšak nepredstavujeme, poskytujeme záruku ani iným spôsobom nezaručujeme výslovne alebo implicitne alebo nepriamo predajnosť, vhodnosť pre určitý účel, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo opísaných výrobkov, materiálov alebo procesov. Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa všetkých materiálov alebo výrobkov alebo postupov vo svojej oblasti záujmu. Výslovne sa vzdávame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo alebo nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s kýmkoľvek používajúcim alebo spoliehajúcim sa na ktorékoľvek informácie uvedené v tomto dokumente. Toto nie je schválenie akéhokoľvek výrobku alebo postupu a výslovne popierame akékoľvek opačné tvrdenie.

Fact sheet na stiahnutie

 

* Závisí od typu vstrekolisu, veľkosti a tvaru konečného výrobku