Skupina MOL predstavila na Plastpole fľaše a kanistre na motorový olej vyrobené z recyklovanej zmesi HDPE

Kanystre a fľaše vyrobené z recyklovanej a primárnej HDPE zmesi od Skupiny MOL sa vyznačujú podobnými mechanickými a estetickými vlastnosťami ako bežné obaly vyrobené z primárnej suroviny.

Vďaka novému vývoju spoločnosti MOL mohla poľská spoločnosť MGH Sp z oo uviesť na trh udržateľné obalové riešenie pre balenie mazív a produktov autokozmetiky. Obal obsahuje 30 % recyklovaného odpadu z domácností, čo umožňuje spoločnosti MGH Sp z oo ponúkať skutočne udržateľné obalové materiály s vynikajúcimi vlastnosťami spĺňajúcimi očakávania trhu.