ĎALŠIA ÚSPEŠNÁ AKCIA - THE CIRCULAR LOOP POWERED BY MOL GROUP

16. mája sa uskutočnilo tretie online stretnutie zákazníkov MOL Group Chemicals, o ktorý bol veľký záujem. Podujatia sa zúčastnili stovky návštevníkov z viac ako 20 krajín. Podelili sme sa s nimi o naše očakávania týkajúce sa trendov na trhu s polymérmi a predstavili sme naše vývojové aktivity, ktorými sa pripravujeme a zároveň aj reagujeme na výzvy budúcnosti.
Skupina MOL za posledné roky vykonala mnoho krokov na svojej ceste k prechodu na obehové hospodárstvo. Vďaka svojej premyslenej stratégii je Skupina MOL prítomná už v každej fáze životného cyklu produktov, čo podporujú aj recyklačné a kompaundačné závody a ich výstupy (REMOLEN, REMOLITE). V neposlednom rade sme schopní poskytovať a využívať trvalo udržateľné suroviny, čím prispievame k vytvoreniu cirkulárnej ekonomiky a teda k uzavretiu cyklu toku surovín. Pre tých, ktorí podujatie nemohli sledovať naživo, alebo by si chceli pozrieť jeho najzaujímavejšie časti znova, sme sprístupnili záznam na YouTube kanáli Skupiny MOL, ktorý je dostupný cez odkaz nižšie.

https://youtu.be/6PKwaSRn5Os