30 rokov na poľskom trhu

MOL Group Chemicals oslavuje tento rok 30 rokov pôsobenia na poľskom trhu.

História:

Spoločnosť Albion Chemical Trading začala v roku 1993 v Poľsku predávať plastové finálne výrobky a granuláty HDPE (vysokohustotný polyetylén) z polymérneho závodu v meste Tiszaújváros (vtedy pod názvom TVK). V roku 1996 Britchem Trading Ltd. prevzala podnik Albion Chemicals a začala vystupovať ako výhradný dodávateľ TVK granulátov v Poľsku. Založila aj svoju miestnu dcérsku spoločnosť Britchem Polska sp. z o.o. V roku 1999 sa spoločnosť TVK dohodla na akvizícii tejto dcérskej spoločnosti, ktorá bola následne premenovaná na TVK Polska Sp z o.o. . V roku 2003, po akvizícii Slovnaftu spoločnosťou MOL Plc., rozšírila TVK Polska svoje portfólio o produkty Slovnaft a v roku 2005 sa jej predajná činnosť rozšírila do pobaltských krajín (Litva, Lotyšsko, Estónsko). Slovnaft Polska prevzala TVK Polska v roku 2012 a vzniklo oddelenie Slovnaft Polska Petchem.

Poľsko je jedným z najväčších exportných trhov MOL Group Chemicals a jej predajný objem v posledných rokoch neustále narastá. Kým v prvých rokoch sme v Poľsku dokázali speňažiť len niekoľko stoviek ton polyolefínov, v roku 2022 sme dosiahli 400-krát vyššiu úroveň predaja. K tomuto výraznému nárastu prispelo viacero faktorov. Počas týchto rokov boli v meste Tiszaújváros zriadené nové výrobné jednotky, ako napríklad druhý závod na výrobu polypropylénu v roku 1999 a druhý závod na výrobu vysokohustotného polyetylénu v roku 2004. Významný vývoj nastal aj v Bratislave, pretože Slovnaft v roku 2005 spustil závod na výrobu polypropylénu a v roku 2017 aj výrobnú jednotku LDPE (nízkohustotný polyetylén).

Naša pozícia na poľskom trhu polyolefínov je tradične veľmi stabilná. Renomované značku TIPELIN, TIPPLEN, TIPOLEN, BRALEN+ a TATREN pozná každý, kto sa dobre orientuje v plastikárskom priemysle. Poľskí zákazníci sú veľmi spokojní s kvalitou polymérov vyrábaných spoločnosťou MOL Group Chemicals. Vďaka našim dobrým znalostiam poľského trhu a lojálnej zákazníckej základni dokážeme držať krok s rastúcou spotrebou polyolefínov a udržať si svoj podiel na trhu . Neustále uvádzame na trh nové produkty a také riešenia, aby sme čo najviac uspokojili potreby zákazníkov, čím im súčasne pomáhame šetriť energiu a náklady na suroviny.

Poľský tím MOL Group Chemicals vynakladá obrovské úsilie na udržanie a zlepšenie našej pozície v Poľsku. Oslávte preto prosím ich výročie s nami.