TATREN IM 15 79 – Potenciál pre znižovanie hmotnosti finálnych výrobkov a zníženie nákladov

Nový stredne tekutý a vysoko rázuvzdorný kopolymér TATREN IM 15 79 sa vyrába s pomocou bezftalátového katalyzátora. Tento výrobok poskytuje užitočné vlastnosti, ktoré umožňujú redukciu dávkovania minerálnych plnív, čo takisto šetrí elastomér počas kompaundovania. Takisto vám umožní zredukovať hrúbku stien vďaka dobrej vyváženosti medzi tuhosťou a rázuvzdornosťou.

KĽÚČOVÉ VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKOV:

  • Možnosť šetrenia elastoméru počas kompaundovania, čo šetrí náklady
  • Potenciál pre redukciu dávkovania minerálnych plnív počas kompaundovania a znižovania hmotnosti finálnych výrobkov
  • Dobrý stupeň rázovej húževnatosti pri teplotách pod 0°C
  • Vyrobený s použitím bezftalátového katalyzátora

HLAVNÉ VYUŽITIE:

  • Nádoby na uskladnenie a prepravu
  • Kompaundovanie pre automobilové výrobky
  • Zdravotnícke nádoby
  • Pevné škatule, hrubostenné výrobky
  • Prepravky, batožina, vedrá
  • Technické aplikácie a hrubostenné transportné kontajnery

 

 

©2018 MOL Group. Nie je dovolené skopírovať tento dokument na webstránku. Skupina MOL nezaručuje typické (či iné) hodnoty. Analýza môže byť vykonaná na reprezentatívnych vzorkách a nie na výrobku, ktorý sa posiela zákazníkom. Informácie v tomto dokumente sa týkajú iba určeného výrobku alebo materiálov, ktoré nie sú skombinované so žiadnym iným výrobkom či materiálmi. Informácie sme založili na údajoch, o ktorých sme sa domnievali, že sú spoľahlivé v čase ich zozbierania, ale netvrdíme, nezaručujeme ani inak negarantujeme, či už priamo alebo nepriamo, predajnosť, spôsobilosť pre určitý účel, vhodnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo výrobkov, materiálov či opísaných procesov. Užívateľ je plne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa akéhokoľvek použitia materiálu či výrobku a akéhokoľvek procesu v jeho oblasti záujmu. Jednoznačne sa zriekame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo či nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s hocikým, kto použije alebo sa spoľahne na hocakú informáciu v tomto dokumente. Tento dokument nepredstavuje propagáciu žiadneho výrobku či procesu a výslovne odmietame akékoľvek protichodné tvrdenie.

Fact sheet na stiahnutie