TATREN IM 15 79 – Lehetőség a terméksúly és költség csökkentésre

Az új TATREN IM 15 79 nem ftalátos katalizátorral gyártott közepes folyóképességű és kiváló ütésállóságú blokk kopolimer. A termék speciális tulajdonságainak köszönhetően csökkenthető az ásványi töltőanyag és az elasztomerek mennyisége kompaundálás során. Lehetővé teszi a falvastagság csökkentését is a merevség és ütésállóság kiegyensúlyozottságának köszönhetően.

FŐ ELŐNYÖK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA:

  • Lehetőség elasztomer megtakarításra a kompaundálás során, ami költségcsökkentést jelent
  • Lehetőség az ásványi töltőanyagok csökkentésére kompaundálás közben, ami súlycsökkentést eredményez
  • Jó ütésállóság 0 ° C alatti hőmérsékleten
  • Nem ftalátos katalizátorral gyártott

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

  • Tároló és szállító tartályok
  • Autóipari termékek kompaundálása
  • Egészségügyi tároló edények
  • Nagy falvastagású merev dobozok
  • Ládák, dobozok, vödrök
  • Műszaki és nagy igénybevételű termékek

 

 

©2018 MOL-csoport. Amennyiben a felhasználó jogosult a jelen dokumentumot közzétenni és terjeszteni, ezt a szerzői joggal védett anyagot csak változatlan és teljes formában továbbíthatja, oszthatja meg másokkal, illetve készíthet fénymásolatot róla, beleértve a fejlécet, láblécet, jognyilatkozatot és egyéb adatokat is. A dokumentumot honlapra bemásolni tilos. A MOL-csoport nem garantálja a tipikus (és egyéb) értékeket. Az elemzést reprezentatív mintán és nem a ténylegesen leszállított terméken végezték. A dokumentumban található tájékoztatás csak akkor vonatkozik a megnevezett termékre vagy anyagokra, ha nincsenek más termékkel vagy anyagokkal kombinálva. Az információt az adott időpontban tudomásunk szerint megbízható adatokra alapoztuk, de sem az információ, sem az ismertetett termékek, anyagok, illetve folyamatok kereskedelmi értékéért, adott célra való használhatóságáért, alkalmasságáért, megbízhatóságáért vagy teljességéért nem vállalunk sem kifejezett, sem vélelmezett felelősséget, jótállást vagy egyéb garanciát. A felhasználó a termék vagy anyag, illetve eljárás használatával kapcsolatos döntéseiért saját érdekkörén belül kizárólagos felelősséggel tartozik. Semmilyen, a jelen dokumentumban található információ bárki által történt használatából vagy felhasználásából származó közvetlen vagy közvetett veszteségért, kárért, sérülésért nem vállalunk felelősséget. Egyetlen terméket vagy eljárást sem részesítünk előnyben, és kifejezetten elutasítunk minden ezzel ellentétes feltételezést. A „mi”, a „MOL”, vagy „MOL-csoport” kifejezéseket csak az egyszerűség kedvéért használjuk, ezek vonatkozhatnak egy vagy több MOL tagvállalatra, illetve közvetetten vagy közvetlenül MOL ellenőrzés alatt álló cégre is. Az anyagban használt MOL-csoport elnevezés, a MOL-csoport logója és egyéb termék nevek – ha nincsenek másként jelölve – a MOL Nyrt. vagy a Slovnaft a.s. tulajdonát képezik.

Letölthető Fact sheet