Vážený návštevník,

naša stránka obsahujúca informácie o farmaceutickom priemysle v súčasnosti prechádza transformáciou, v dôsledku ktorej budeme schopní poskytnúť licencie súvisiace s Európskym liekopisom len na požiadanie.

Ak by ste mali záujem o farmaceutické vyhlásenie pre naše produkty, stiahnite si prosím dokument Formulár pre posúdenie rizika (nájdete ho priložený nižšie) a pošlite ho vyplnený na dolu uvedenú e-mailovú adresu.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že pre naše produkty TIPPLEN Vám nebudeme môcť poskytnúť liekopis.

Formulár pre posúdenie rizika

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa farmaceutického priemyslu sa prosím obráťte na našich kolegov.

Kontaktné osoby

BRALEN+ a TATREN:
Renáta SZABOVÁ
Aplikačné inžinierstvo polymérov
Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
renata.szabova@slovnaft.sk

TIPELIN, TIPOLEN:
Ramzi MOHSIN-ABDULLRAHIM
Aplikačné inžinierstvo polymérov
MOL Petrochemicals Co. Ltd., H-3581 Tiszaújváros, Maďarská republika
Rmohsinabdullrahim@mol.hu