BRALEN+ FC 2-18 TST és BRALEN+ FC 4-32 TST Kiváló optikai tulajdonságok magas minőségű fóliákhoz

A BRALEN+ FC 2-18 TST és a BRALEN+ FC 4-32 TST nagyobb sűrűségű LDPE típusok, melyek nagyon jó optikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Nincs bennük adalékanyag, és egyaránt jól feldolgozhatók fólia fúvási és fólia öntési technológiával.

FŐ ELŐNYÖK VEVŐINK SZÁMÁRA:
· Lehetőség a fólia vastagságának csökkentésére
· Nagy merevség a fólia jobb vághatósága érdekében
· A versenytárs típusokkal megegyező szakítószilárdság
· Alacsony gél tartalom
· Film minőségi osztály: 3 alatt
· Magas fényesség
· Alacsony homályosság

FŐBB ALKAMLAZÁSI TERÜLETEK:
· Utántöltő tasakok - magas minőségű nyomtatás és jó forraszthatóság
· Felületvédő fóliák - jó szakítószilárdság és laposság
· Cimkék - sima felület és alacsony gélszám nagy merevséggel párosulva, a könnyebb ragaszthatóság érdekében

©2021 MOL-csoport. A dokumentumot honlapra bemásolni tilos. A MOL-csoport nem garantálja a tipikus (és egyéb) értékeket. Az elemzést reprezentatív mintán és nem a ténylegesen leszállított terméken végezték. A dokumentumban található tájékoztatás csak akkor vonatkozik a megnevezett termékre vagy anyagokra, ha nincsenek más termékkel vagy anyagokkal kombinálva. Az információt az adott időpontban tudomásunk szerint megbízható adatokra alapoztuk, de sem az információ, sem az ismertetett termékek, anyagok, illetve folyamatok kereskedelmi értékéért, adott célra való használhatóságáért, alkalmasságáért, megbízhatóságáért vagy teljességéért nem vállalunk sem kifejezett, sem vélelmezett felelősséget, jótállást vagy egyéb garanciát. A felhasználó a termék vagy anyag, illetve eljárás használatával kapcsolatos döntéseiért saját érdekkörén belül kizárólagos felelősséggel tartozik. Semmilyen, a jelen dokumentumban található információ bárki által történt használatából vagy felhasználásából származó közvetlen vagy közvetett veszteségért, kárért, sérülésért nem vállalunk felelősséget. 

Letölthető Fact sheet