Dosky a výrobky tvarované za tepla

Dosky a výrobky tvarované za tepla

Tepelné tvarovanie je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich aplikácií výroby plastových obalov. Tvarovanie za tepla sa využíva pri veľkoobjemovej, nízkoobjemovej výrobe, ako aj pri produkcii prototypov.  Výhodou tejto aplikácie v porovnaní s inými spôsobmi výroby sú nízke počiatočné náklady na obstarávanie nástrojov a zariadení.