Vstrekované výrobky

Moderné zdravotníctvo by sa nezaobišlo bez plastových lekárskych výrobkov ako sú jednorázové injekčné striekačky, intravenózne krvné vaky, srdcové chlopne atď. Plastové obaly sú vďaka svojim výnimočným bariérovým vlastnostiam, nízkej hmotnosti, nízkej nákladovosti, životnosti, transparentnosti a kompatibility s inými materiálmi obzvlášť vhodné pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické balenie je definované ako súbor rôznych komponentov, ktoré ochrňujú farmaceutický výrobok počas jeho výroby až po konečné použitie. Primárne balenie je v priamom kontakte s účinnou látkou. Bežné aplikácie zahŕňajú blistrové balenia, vrecká na tekutiny, vačky, fľašky, liekovky a ampulky. Sekundárne balenie zahŕňa časti zdravotníckych prístrojov a časti balenia, ktorá nie je v priamom kontakte s baleným liekom alebo tekutinou. Zdravotnícke prístroje sú nástroje, aparatúry, náradia, stroje, pomôcky, implantáty alebo reagencie in vitro, alebo iné podobné, či príbuzné predmety, ktoré zahrňujú komponenty určené na použitie pri diagnostikovaní ochorenia alebo iných chorobných stavov, pri liečbe, zmierňovaní, ošetrení alebo prevencii choroby u ľudí a zvierat, alebo ktoré môžu ovplyvniť organizmus ako aj akúkoľvek funkciu ľudského tela či zvierat. Patria sem napríklad striekačky, katétre, krytky a chrániče ihiel, inhalátory, filtračné krytky, filtre pre umelé obličky a systémy na odber krvi.

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy