Interiér

Všetky plastové komponenty interiéru sú vyrobené z polymérov s nízkymi C-emisiami. Podstatné sú však aj ich vynikajúce organoleptické vlastnosti ako odolnosť voči zahmlievaniu. Polyméry používané na výrobu viditeľných častí vozidiel musia mať vysokú odolnosť voči poškrabaniu a odolnosť voči chemikáliám, zatiaľ čo v prípade neviditeľných častí je kľúčovou vlastnosťou vynikajúca tuhosť.