Skupina MOL opäť na výstafe K-2022

Skupina MOL sa tento rok zúčastnila veľtrhu oslavujúceho 70. výročie s novým umiestnením a na výrazne väčšej podlahovej ploche. Stánok s rozlohou 225 m² nachádzajúci sa v hale 5 poskytol vynikajúcu príležitosť na prezentáciu okrem tradičných polyméry našej spoločnosti aj pre novovyvinuté produkty.

Takmer 3 100 vystavovateľov veľtrhu prakticky obsiahlo celý hodnotový reťazec odvetvia: okrem výrobcov surovín, výrobcov strojov a spracovateľov polymérov boli tento rok v oveľa väčšej miere zastúpené aj spoločnosti a organizácie venujúce sa implementácii obehového hospodárstva, šetrnému využívaniu zdrojov a vývoju technológií slúžiacich na ochranu klímy. Medzi nimi na K-2022 debutovali tri nové produktové rady skupiny MOL: kompaundy na báze primárneho polypropylénu Primolen, kompaundy na báze recyklovaného polypropylénu Remolen a kompaundy na báze recyklovaného polyetylénu Remolite. V stánku sa prezentoval aj náš obchodný útvar Polyol. Stretávali sme sa totiž s mnohými otázkami týkajúcimi sa závodu a fáz výstavby, ktoré naši kolegovia radi zodpovedali počas výstavy. Okrem toho v stánku dostali priestor aj naše akvizície vykonané v súlade so stratégiou 2030+. Aurora Kunststoffe GmbH spolu s nami vystavovala ako člen Skupiny MOL už v roku 2019, novinkou bola spoločnosť Remat Zrt., ktorá sa členom Skupiny MOL stala až tento rok.
Táto rôznorodosť sa prejavila aj vo vitrínach stánku, v ktorých sme spracovateľom polymérov a majiteľom značiek pomocou polotovarov a finálnych produktov vyrobených z našich granúl prezentovali konkurenčné výhody našich produktov v každej oblasti spracovania.