Prvé online Petchem zákaznícke fórum pre našich maďarských partnerov

Petrochemická divízia Skupiny MOL usporiadala 11. novembra prvé online odborné fórum pre maďarských partnerov. Na toto podujatie sme pozvali nielen súčasných zákazníkov Skupiny MOL, ale aj účastníkov trhu, s ktorými naši kolegovia udržiavajú úzky kontakt. Pozvaní boli zástupcovia univerzít, externých laboratórií a vedeckých ústavov, ako aj potenciálni partneri.

Na fóre sme sa dotkli množstva zaujímavých a aktuálnych tém, akými sú nedávne zmeny v externom (petrochemickom) prostredí, úlohy a výzvy súvisiace s udržateľnosťou a obehovou ekonomikou, vývojom produktov, ako aj zmeny v regulačnom prostredí. Predstavená bola aj relevantná časť stratégie Skupiny MOL 2030+ Petchem. Prvé ohlasy od zákazníkov a tiež od iných externých partnerov boli veľmi pozitívne. Vyzdvihli najmä mimoriadnu kvalitu fóra a dôraz na aktuálne témy. Celé podujatie si teraz môžete pozrieť kliknutím na priložené video.

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy