Prvé online Petchem zákaznícke fórum pre našich maďarských partnerov

Petrochemická divízia Skupiny MOL usporiadala 11. novembra prvé online odborné fórum pre maďarských partnerov. Na toto podujatie sme pozvali nielen súčasných zákazníkov Skupiny MOL, ale aj účastníkov trhu, s ktorými naši kolegovia udržiavajú úzky kontakt. Pozvaní boli zástupcovia univerzít, externých laboratórií a vedeckých ústavov, ako aj potenciálni partneri.

Na fóre sme sa dotkli množstva zaujímavých a aktuálnych tém, akými sú nedávne zmeny v externom (petrochemickom) prostredí, úlohy a výzvy súvisiace s udržateľnosťou a obehovou ekonomikou, vývojom produktov, ako aj zmeny v regulačnom prostredí. Predstavená bola aj relevantná časť stratégie Skupiny MOL 2030+ Petchem. Prvé ohlasy od zákazníkov a tiež od iných externých partnerov boli veľmi pozitívne. Vyzdvihli najmä mimoriadnu kvalitu fóra a dôraz na aktuálne témy. Celé podujatie si teraz môžete pozrieť kliknutím na priložené video.