TIPELIN 3100J - ÚJRAHASZNOSÍTÁSHOZ ÉS NAGY SEBESSÉGŰ GÉPEKHEZ FEJLESZTVE

TIPELIN 3100J egy továbbfejlesztett fröccsöntési és sajtolási típus, melyet eredetileg szénsavas üdítő italok kupakjaihoz terveztünk, de vízvezeték csövek gyártásához is tökéletesen használható.

FŐ ELŐNYÖK VEVŐINK SZÁMÁRA:

 • A kiegyensúlyozott ESCR-rel párosuló kedvező folyási képesség nagyobb gyártási sebességet, és ezáltal energia megtakarítást eredményez
 • Magas OIT érték a hosszú távú stabilitás és újrahasznosíthatóság érdekében
 • Kiváló érzékszervi (organoleptikus) tulajdonságok
 • Javított hidrolitikus ellenállóképesség
 • Térhálósítás után nagy nyomású vízvezeték csövek gyártására is alkalmas
 • Sima felületet eredményez kupakok és záróelemek, valamint csövek esetében is
 • Szűk folyásindex tartomány a könnyebb gyárthatóság érdekében

FŐBB ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

 • Kupakok és záróelemek szénsavas üdítő italok és ásványvizek tárolásához
 • Kupakok gyümölcslevek tárolásához
 • Műszaki alkatrészek
 • Vízvezeték csövek

©2021 MOL-csoport. A dokumentumot honlapra bemásolni tilos. A MOL-csoport nem garantálja a tipikus (és egyéb) értékeket. Az elemzést reprezentatív mintán és nem a ténylegesen leszállított terméken végezték. A dokumentumban található tájékoztatás csak akkor vonatkozik a megnevezett termékre vagy anyagokra, ha nincsenek más termékkel vagy anyagokkal kombinálva. Az információt az adott időpontban tudomásunk szerint megbízható adatokra alapoztuk, de sem az információ, sem az ismertetett termékek, anyagok, illetve folyamatok kereskedelmi értékéért, adott célra való használhatóságáért, alkalmasságáért, megbízhatóságáért vagy teljességéért nem vállalunk sem kifejezett, sem vélelmezett felelősséget, jótállást vagy egyéb garanciát. A felhasználó a termék vagy anyag, illetve eljárás használatával kapcsolatos döntéseiért saját érdekkörén belül kizárólagos felelősséggel tartozik. Semmilyen, a jelen dokumentumban található információ bárki által történt használatából vagy felhasználásából származó közvetlen vagy közvetett veszteségért, kárért, sérülésért nem vállalunk felelősséget.

Letölthető Fact sheet